Nascholingsoverzicht.nl

Workshop ''Oeps, de patiënt wordt weer wakker'' 2018

Omschrijving en inhoud

Workshop over falende en/of moeilijke sedatie voor verpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Specifieke leerdoelen
1. De deelnemer is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
2. De deelnemer beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
3. De deelnemer kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
4. De deelnemer weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
5. De deelnemer is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
6. De deelnemer is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
7. De deelnemer heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.


Programmering
Datum Tijd
Dinsdag 22 mei 201813:30 - 17:00
Vrijdag 21 september 20189:00 - 12:30
Dinsdag 11 december 201818:00 - 21:00
Sprekers en programma

Kees Goedhart
Sinds 1985 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde binnen Lelie Zorggroep en opleider van specialisten ouderengeneeskunde.
Volgde de opleiding "Diploma in Palliatieve Care" aan de universiteit van Cardiff, Wales. Was actief betrokken bij de oprichting van de Palliatieve Unit “de Regenboog” in Rotterdam. Lid Consultatief Palliatief Team (CPT).

Sinds oprichting Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, betrokken eerst als voorzitter Stuurgroep, en sinds 2016 als adviseur.
Per 2016 lid directieteam Extramurale Zorg Lelie Zorggroep als medisch adviseur.
Actief betrokken bij het ontwikkelen van diverse projecten en opleidingen van Leerhuizen Palliatieve Zorg, sinds 1 juni 2017 als directeur.
Sinds 2014 actief in Maasstad Ziekenhuis (Consultatief Palliatief Team en Onderwijs).

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijzen
Opleidingskosten artsen € 150,00
Opleidingskosten verpleegkundigen € 95,00
Accreditatie
Aanmelden
Website